неделя, 22 март 2015 г.

ДРЕВНИ КУЛТОВЕ : КОЛОВОЗИТЕ НА МАЛТА И КУЛТЪТ КЪМ БОГИНЯТА МАЙКА
КОЛОВОЗИТЕ НА МАЛТА И КУЛТЪТ КЪМ БОГИНЯТА МАЙКА

Лъчезар Тошев

 (Първа публикация - в месечника в. Детонация, октомври, 2005г.)

На остров Малта са открити загадъчни "коловози"(cart ruts),издълбани в скалата, които кръстосват острова в разни посоки,срещат се пресичат се,сливат се и се разделят,продължавайки много километри. 

 
Някои продължават дори под морското ниво. 
 
Тези загадки са една от археологическите загадки на Малта, наред с огромните мегалитни храмове на 5 -7000 години свидетели на изчезнала цивилизация.


Разстоянието между двата коловоза е еднакво навсякъде (!), което напомня за трамвайни релси. Интересно е обаче,че въпреки меката скала на Малта,тези коловози не са ерозирали и "изтрити", което означава,че не са били използвани често. 

В противен случай, при активно движение по тях коловозите биха станали много дълбоки, оста на превозното средство което се е движило по тях би опряла в земята и така те биха станали неизползваеми. 

Не е открито и увреждане на "междурелсовото" пространство, което би се случило при често използвани на животинска тяга или ако хора с боси крака теглят конструкцията.


Има най различни гледни точки за тези древни коловози,дело на една изчезнала мегалитна култура.

D. H. Trump, например смята ,че тези коловози са превозвани сол и морски продукти.
Anthony Bonanno, пък е на мнение че по тях са превозвани каменните блокове за мегалитните храмове, но и двамата не обясняват защо тези коловози в меката скала на Малта, не са се протрили от използването им и ни са се вдълбали в скалата.

С каква цел са били издълбани тези "коловози" продължаващи много километри? 
Защо са били положени такива значителни усилия в дълбоката древност?
При това за съоръжение което се е използвало много рядко...

Ето моите непретенциозни отговори на тези въпроси.

Платформата която се е движила по коловозите се е нуждаела от стабилност осигурявана от улеите в скалата. 
Следователно върху нея е пренасяно нещо много важно за тогавашните хора. Вероятно е това нещо да се движило тикано с ръце от голяма група,което обяснява липсата на износване между улеите. 

Очевидно е това е била някаква церемония с религиозен характер от голямо значение за жителите на острова. 
Само така може да се обясни и полагането на такъв труд при рядко използване - може би веднъж годишно, на това съоръжение .

С голяма доза вероятност може да си представим платформата с колела с диаметър около един метър на която се е пренасяла статуята на Богинята - майка,чиито статуи или по-точно части от тях са намерени в мегалитните храмове. 
Статуите изобразяват извънредно дебели жени-символ на плодородие.Били са доста тежки и вероятно една от тях-главната или от главния храм, веднъж годишно е обикаляла острова върху тази платформа с цел някакъв квази благослов. Такива шествия-веднъж годишно,не са рядкост.
 Днес християните например  правят литийни шествия с икони, които благославят по своя път хората, посевите, местата през които минават...  

Защо подобен ритуал да не се е прилагал и в онзи толкова древен период - макар и носещ друго значение?

Обиколки с "колесницата на слънцето " правят и кришнарите на празника им "Ратха Ятра".

В своята книга "Златната клонка"(глава 12 - Свещеният брак) Джеймс Фрейзър посочва,че в гр. Платея в Беотия - Гърция, а също и в Упсала – Швеция, в античния период е съществувал култ при който статуи на божества се натоварвали на каруца, заедно със женихи-живи хора и се образувала процесия до определено място. 

По време на празникът Малката Дедала, (а веднъж на 6 години и Голямата Дедала) в Гърция така се почитала Хера. 

В Швеция това е божеството на плодородието Фрей. 
Процесията имала значение на благослов за плодородие. 

Според Фрейзър този ритуал е широко разпространен в древността. 

По повод атаката на Агрикола в днешна Великобритания, Тацит пише, че в деня на пролетното равноденствие (22 март) статуя на богинята, покрита с воал, в кола теглена от крави, достоява с посещението си места, където се провеждат празници, а след това се отвежда обратно в светилището.

Нашите археолози също откриват доказателства за такива "свещени бракове" при траките.
Като имаме предвид древността на цивилизацията на Малта и огромния брой храмове там - на възраст дори до 7000години, можем дори да допуснем ,че този култ води началото си от този остров с очевидно важно религиозно значение и се е разпространил като култ към "Богинята-Майка"(Земята?).Фактът, че коловозите продължават и под морето означава само едно - че част от острова е потънала в дълбока древност, но това се е случило след направата на "коловозите"- т.е. бил е обитаван и цивилизован ! Това още веднъж сочи тяхната възраст.

Дъното но Туниския пролив е много нестабилно и потъва. Някога той е бил провлак,през който 10 000 г. пр. Хр. на Малта се появяват елени и т. нар. "слонове-джуджета", които иначе не биха могли да преплуват стотици километри през морето за да достигнат до острова. 

Скелет на слон-джудже в музея на Малта

Слонът - джудже, е имал голям синус на челото покрит с хрущял. 

При скелетите на умрелите слонове, хрущялната част се разпадала и изглеждало, че на черепа има една огромна очна кухина. Този череп ...  вероятно са си мислели древните, очевидно е бил на някой едноок великан. 

                             


Раждането на мита за циклопите

Ето така, виждайки черепите и скелетите на слоновете - джуджета, античните мореплаватели са създали мита за циклопите.  

Впрочем слоновете-джуджета се срещали освен в Малта, също и в Тунис и в Сицилия, което още веднъж показва, че някога тези земи са били свързани. 

Точно тези земи са описани в античните морски саги - още от Одисеята на Омир, като "Земята на циклопите", което потвърждава горното предположение!


Потъването на провлака и превръщането му в проток е бил продължителен процес (впрочем продължаващ и до днес - при това със значителна вулканична активност). 

Така може да се обясни и потъването на "коловозите от Малта". 

Защо не?  

Няма коментари: