Въпроси и питания на н.п. Л. Тошев в 41 Народно събрание.

 

 

 

 

 

 

 

Списък на въпроси и питания зададени от Лъчезар Тошев за мандата на 41 Народно събрание.

С П И С Ъ К     В Ъ П Р О С И 

от дата: 14.07.2009 до дата: 22.02.2013

 

                                               Общ брой: 117

Док. №

Док. дата

    Адресат

Вносители

           Относно

Вид отг.

Дата на отг.

     Статус

1

954-06-2

19.08.2009

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

политиката на правителството за пълното изясняване на състоянието на задграничните дружества и инвестираните държавни средства в чужбина

устен

28.08.2009

отговорено

2

954-06-4

19.08.2009

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

резултатите от вътрешната проверка на Министерството на околната среда и водите

писмен

26.08.2009

отговорено

3

954-06-3

19.08.2009

Йорданка Фандъкова, Министър на образованието, младежта и науката

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

политиката на Министерството на образованието, младежта и науката по приложение на програмата на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство, основано на правата и отговорностите на гражданите

устен

28.08.2009

отговорено

4

954-06-16

28.08.2009

Вежди Рашидов, Министър на културата

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

запазването на гроба на бележития възрожденски художник Николай Павлович

писмен

07.09.2009

отговорено

5

954-06-105

09.10.2009

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на Министерството на околната среда и водите по съдържанието на проекта за нов световен договор за борба с промените в климата и конференцията в Копенхаген през декември 2009 г. по този въпрос, във връзка с Препоръка 1883/2009 на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа

писмен

19.10.2009

отговорено

6

954-06-106

09.10.2009

Бойко Борисов, Министър-председател на Република България

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

прекратеното изплащане на обезщетения на репресирани по Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

писмен

19.10.2009

отговорено

7

954-06-107

12.10.2009

Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

определяне на норми за разходи при ремонт на пътища, улици и други обекти

писмен

19.10.2009

отговорено

8

954-06-143

23.10.2009

Румяна Желева, Министър на външните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на правителството по Препоръка 1883/2009 на ПАСЕ към Комитета на Министрите на Съвета на Европа "Предизвикателствата,които постави промяната на климата" във връзка с предстоящото разглеждане на въпроса в Комитета на Министрите

писмен

29.10.2009

отговорено

9

954-06-167

02.11.2009

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

политиката на Министерството на околната среда и водите за защита на водните ресурси в България

устен

06.11.2009

отговорено

10

954-06-188

10.11.2009

Румяна Желева, Министър на външните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

възможност за построяване на български дом за поклонници в Йерусалим

писмен

23.11.2009

отговорено

11

954-06-189

10.11.2009

Румяна Желева, Министър на външните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

изпълнението на завещанието на г-н Теодор Димитров, в полза на българската държава

писмен

23.11.2009

отговорено

12

954-06-190

10.11.2009

Вежди Рашидов, Министър на културата

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

съхраняването на книгите и предметите на изкуството от завещанието на г-н Тодор Димитров

писмен

18.11.2009

отговорено

13

954-06-199

11.11.2009

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ

създаване на стандарти за монтиране на антени за мобилни оператори в населени места

писмен

17.11.2009

отговорено

14

954-06-265

02.12.2009

Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика

ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ и ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

признаване на пълния срок на репресия на г-н Кирил Русев съгл. чл. 9 от ЗПГРРЛ от ТП на НОИ, Велико Търново

писмен

09.12.2009

отговорено

15

954-06-278

11.12.2009

Румяна Желева, Министър на външните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на МВнР относно развитието на процеса на сътрудничество между страните от региона на Южен Кавказ

писмен

18.12.2009

отговорено

16

954-06-279

11.12.2009

Румяна Желева, Министър на външните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на България при формиране на общата политика на Европейския съюз за сътрудничество в региона на Средиземноморието

писмен

18.12.2009

отговорено

17

954-06-291

17.12.2009

Вежди Рашидов, Министър на културата

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на Министерство на културата по инициативата за провеждане на българо-френски фестивал в Свищов "Дни на Пиер дьо Ронсар"

писмен

12.01.2010

отговорено

18

954-06-294

21.12.2009

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

предприетите действия на МВР по повод повторното поругаване на паметника на жертвите на комунизма в гр. Шумен, построен с дарения на ПГ "ГЕРБ"

устен

05.02.2010

отговорено

19

054-06-25

20.01.2010

Вежди Рашидов, Министър на културата

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на Министерството на културата по предложението за реконструкция на къщата на ул."Шипка" № 38 в София, паметник на културата с местно значение

писмен

22.01.2010

отговорено

20

054-06-65

01.02.2010

Вежди Рашидов, Министър на културата

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на Министерството на културата по необходимостта от спешно укрепване на църквата "Св. Преображение Господне" в Свищов

писмен

11.02.2010

отговорено

21

054-06-121

19.02.2010

Маргарита Попова, Министър на правосъдието

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

местонахождението на гроба на генерал Иван Кючуков, убит в Пазарджишкия затвор на 1 ноември 1944 г.

писмен

02.03.2010

отговорено

22

054-06-126

22.02.2010

Маргарита Попова, Министър на правосъдието

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

местонахождението на гроба на Атанас Буров починал в Пазарджишкия затвор на 15 май 1954 г.

писмен

02.03.2010

отговорено

23

054-06-125

22.02.2010

Маргарита Попова, Министър на правосъдието

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

местонахождението на гроба на Никола Петков убит в Софийския Централен затвор на 23 септември 1947 г.

писмен

02.03.2010

отговорено

24

054-06-128

23.02.2010

Маргарита Попова, Министър на правосъдието

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

местонахождението но гроба на генерал Никола Стайчев, починал в Плевенския затвор на 26 януари 1955 г.

писмен

оттеглен

25

054-06-143

24.02.2010

Маргарита Попова, Министър на правосъдието

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

местонахождението на гроба на генерал-майор Никола Стайчев, починал в Плевенския затвор на 26 януари 1955 г.

писмен

02.03.2010

отговорено

26

054-06-151

26.02.2010

Вежди Рашидов, Министър на културата

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

необходимостта от защита на античното светилище на Дионисий намирало се близо до гр. Свищов

писмен

11.03.2010

отговорено

27

054-06-163

04.03.2010

Божидар Нанев, Министър на здравеопазването

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ЦВЕТАН КОСТОВ КОСТОВ

прилагане на стандарти за защита на населението от електромагнитни полета, във връзка с Резолюция на Европейския парламент от 2 април 2009 г

писмен

10.03.2010

отговорено

28

054-06-167

05.03.2010

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

прилагане на законови санкции за неетикетирани продукти, продавани в търговската мрежа, съдържащи генетично модифицирани организми или продукти получени от тях

писмен

15.03.2010

отговорено

29

054-06-170

08.03.2010

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

калкулирането на разходите при оценката на стойността на проекта "АЕЦ - Белене"

писмен

18.03.2010

отговорено

30

054-06-169

08.03.2010

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

начита на прилагане нае т. 24 от §1 на Закона за генетично модифицираните организми от Министерството на околната среда и водите

писмен

15.03.2010

отговорено

31

054-06-172

08.03.2010

Вежди Рашидов, Министър на културата

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

статута на откритото антично светилище на Митра, намирало се югозападно от римската крепост Нове до гр. Свищов

писмен

16.03.2010

отговорено

32

054-06-171

08.03.2010

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

обхвата на 30-километровата зона по чл. 80 от Закона за генетично модифицираните организми

писмен

15.03.2010

отговорено

33

054-06-193

15.03.2010

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

възможността на гражданите да проверяват качеството на хранителните продукти, които купуват в магазините

писмен

22.03.2010

отговорено

34

054-06-195

15.03.2010

Божидар Нанев, Министър на здравеопазването

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

политиката на Министерството на здравеопазването по лечение на заболяването муковисцидоза

писмен

23.03.2010

отговорено

35

054-06-194

15.03.2010

Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

възможностите за създаване на Национален център по хепатология

писмен

29.04.2010

отговорено

36

054-06-192

15.03.2010

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

функционирането на системата за събиране на информация от Министерството на околната среда и водите, с цел осъществяване на контролните функции на министерството по Закона за генетично модифицираните организми

писмен

23.03.2010

отговорено

37

054-06-203

19.03.2010

Божидар Нанев, Министър на здравеопазването

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

прилагане на законовите санкции за неетикитирани продукти, продавани в търговската мрежа, съдържащи генетично модифицирани организми или продукти получени от тях

писмен

30.03.2010

отговорено

38

054-06-233

29.03.2010

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

промяна в режимите, определени със заповед на министъра на околната среда и водите РД-310/26.6.2000 г. за природен парк "Рилски манастир"

писмен

19.04.2010

отговорено

39

054-06-240

01.04.2010

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

Намерението на правителството за продажба на спестени емисии парникови газове

писмен

19.04.2010

отговорено

40

054-06-256

13.04.2010

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

публикация в бюлетина на Международния съюз за защита на природата от септември 2009 г. за застрелян защитен вид - Архар на Сверцов в Узбекистан

писмен

22.04.2010

отговорено

41

054-06-265

14.04.2010

Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по законопроекта за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците

писмен

по некомпетентност

42

054-06-264

14.04.2010

Божидар Димитров, Министър без портфейл

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

защитата на правата на българското национално малцинство в Сърбия

писмен

22.04.2010

отговорено

43

054-06-268

15.04.2010

Николай Младенов, Министър на външните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

действията на Министерството на външните работи за гарантиране на обучението на майчин език за българите-мюсюлмани в Гърция

писмен

28.04.2010

отговорено

44

054-06-267

15.04.2010

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

събиране на данъчни постъпления от извършена сделка

писмен

27.04.2010

отговорено

45

054-06-315

03.05.2010

Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

съществуването на български кризисен фонд в швейцарски банки, създаден по времето на комунистическия режим в България

писмен

по некомпетентност

46

054-06-383

25.05.2010

Нона Караджова, Министър на околната среда и водите

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на Министерството на околната среда и водите по отношение Заповед № РД-1030 от 11.8.2003 г. за заличаване на природната забележителност "Блатно кокиче", в землището на с.Лозенец, община Царево, от регистъра на защитените територии

писмен

31.05.2010

отговорено

47

054-06-384

25.05.2010

Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

предаването на архива, свързан с Народния съд,намиращ се в МВР, на Държавна Агенция "Архиви"

писмен

01.06.2010

отговорено

48

054-06-430

04.06.2010

Аню Ангелов, Министър на отбраната

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

утилизацията на военни отпадъци в завод "Терем"

устен

18.06.2010

отговорено

49

054-06-518

29.06.2010

Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

позицията на Министерството на здравеопазването по препоръка на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа 1930/2010 за забрана на продажбите и използването на електронното звукоизлъчващо устройство "Москито"

устен

09.07.2010

отговорено

50

054-06-573

09.07.2010

Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните

ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ

изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона

устен

10.09.2010

отговорено

 

054-06-573
09.07.2010
Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изпълнение на задълженията на министъра на земеделието и храните по чл. 82 от Закона за генетично модифицираните организми, във връзка със започване на процедура по чл. 75 от закона
устен
10.09.2010
054-06-574
09.07.2010
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
съхраняване на археологичния обект /кромлех/, разкрит в могилата при с. Старо Железаре
писмен
19.07.2010
054-06-654
30.07.2010
Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на Министерството на образованието, младежта и науката по присъединяването на Република България към Хартата на Съвета на Европа за образование в демократично гражданство и образование за права на човека
писмен
14.09.2010
054-06-667
02.09.2010
Анна - Мария Борисова, Министър на здравеопазването
ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ, МИХАИЛ РАШКОВ МИХАЙЛОВ и ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
дейността на Изпълнителната агенция по трансплантация
писмен
16.09.2010
054-06-793
15.10.2010
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на Министерството на околната среда и водите за екологичните последици от експлоатацията на МВЕЦ "Калето" в с. Крета, община Мездра, област Враца
писмен
02.11.2010
054-06-810
21.10.2010
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изпълнението на разпоредбите на чл. 134 от Закона за водите
писмен
03.11.2010
054-06-818
22.10.2010
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
обнародването на Конвенцията на ООН за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството
писмен
02.11.2010
054-06-819
22.10.2010
Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
предприетите действия от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждането на тунелите под Стара планина при Петрохан, Троян и Шипка
устен
26.11.2010
054-06-817
22.10.2010
Александър Цветков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
развитието на проекта за изграждане на пан-европейски коридор № 8 и изграждането на ж.п. линията Кюстендил - Куманово
устен
26.11.2010
054-06-826
26.10.2010
Божидар Димитров, Министър без портфейл
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
спасяването на църквата "Св.Преображение" в гр.Свищов
писмен
08.11.2010
054-06-843
29.10.2010
Божидар Димитров, Министър без портфейл
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
запазването на Богослужението на български език в Килията "Достойно Естъ" към манастира "Пантократор" в Света Гора-Атон
писмен
15.11.2010
054-06-881
16.11.2010
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
състоянието на Академията "Борис Христов" в Рим и запазване на културното наследство на Борис Христов
писмен
22.11.2010
054-06-898
22.11.2010
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
обнародването в Държавен вестник на Конвенции на ООН
писмен
30.11.2010
054-06-899
22.11.2010
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
дейността на Ефория "Зограф" по отношение на Килията "Достойно Есть" към манастира "Пантократор" в Света Гора-Атон и запазването на Богослужението на български език там
писмен

054-06-906
23.11.2010
Аню Ангелов, Министър на отбраната
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ;
позицията на правителството пред Комитета на министрите на Съвета на Европа по Препоръка 1946/2010 г. "Военните отпадъци и околната среда", приета от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа
писмен
30.11.2010
054-06-920
26.11.2010
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
ЛЮБОМИР ТОДОРОВ ИВАНОВ
жалба от жителите на с.Търнава, община Бяла Слатина за злоупотреба със служебно положение от полицая Марин Хаджиев
писмен
06.12.2010
054-06-924
29.11.2010
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на правителството по искането за промяна на първоначално заявената цена за изграждането на АЕЦ "Белене"
устен
21.01.2011
054-06-925
29.11.2010
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
възможностите за конверсия на площадката на АЕЦ "Белене"
устен
21.01.2011
154-06-31
19.01.2011
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
процедурата за подновяване на състава на консултативната комисия по генетично модифицирани организми съгл. чл. 7 ал. 5 от Закона за ГМО
писмен
27.01.2011
154-06-85
04.02.2011
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ и ВАНЬО ЕВГЕНИЕВ ШАРКОВ
дадено разрешение от Министерския съвет за търсене и проучване за нефт и газ в Черно море, Блок 1-14 Силистар
писмен
14.02.2011
154-06-87
04.02.2011
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на МВнР по обръщението на 38 неправителствени организации за осъждане на Гладомора /Големият глад 1932 - 1933 г/ като геноцид срещу украинския народ
писмен
16.02.2011
154-06-154
07.03.2011
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма относно рекламиране на частните дружества - спонсори на състезанията за световната купа по ски, Банско 27.02.2011 г
писмен
16.03.2011
154-06-385
21.04.2011
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
искане на Областното управление "Пожарна безопасност и спасяване" - Пловдивска област за заплащане на осигуряване на пожарната безопасност на Бачковския манастир
писмен
05.05.2011
154-06-445
19.05.2011
Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
случай в Парва база на Онкологичен диспансер- Пловдив
писмен
26.05.2011
154-06-473
06.06.2011
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
добиване на инертни материали от кариера в местността "Рейница", община Копривщица
писмен
14.06.2011
154-06-474
06.06.2011
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изпълнение на министъра на финансите на Решението на НС от 19 май 2005 г по доклада на Временната анкетна комисия за проверка на междуправителствените споразумения за кредити, предоставяни на други държави
устен

154-06-475
07.06.2011
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
мерки, предприети от Правителството, и в частност от министъра на финансите, за събиране на кредитите, отпуснати на други държави в периода преди 1990 г
устен
01.07.2011
154-06-525
16.06.2011
Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
функционирането на системата за приемане и разглеждане на жалби на граждани в Министерството на здравеопазването
писмен
23.06.2011
154-06-593
01.07.2011
Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
недостъпно високия размер на таксата за достъп до обществена информация в Министерството на регионалното развитие и благоустройството
писмен
14.07.2011
154-06-600
01.07.2011
Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
нарушения при дърводобив в Общинския горски фонд в Община Копривщица
писмен
13.07.2011
154-06-597
01.07.2011
Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
функционирането на здравната система във Варна, във връзка с обществено значимия случай на г-жа Ваня Георгиева
устен
29.07.2011
154-06-596
01.07.2011
Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
функционирането на социалните служби във Варна, във връзка със случая на г-жа Ваня Георгиева
устен
29.07.2011
154-06-595
01.07.2011
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
опазване на архитектурното и историческо наследство на гр. Копривщица
писмен
12.07.2011
154-06-594
01.07.2011
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
опазване на вододайните зони на селата Хаджидимитрово, Безмер, Дражево, Кабиле, Завой, Веселиново и гр.Ямбол
писмен
09.07.2011
154-06-660
14.07.2011
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
дейността на Ефория "Зограф" по отношение на Килията "Достойно Есть" към манастира "Пантократор" в Света Гора - Атон и запазването на Богослужението на български език там
писмен
25.07.2011
154-06-659
14.07.2011
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
наемане на офис от предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в София
писмен
22.07.2011
154-06-658
14.07.2011
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
присъединяване на Република България към конвенции на Съвета на Европа
писмен
21.07.2011
154-06-669
15.07.2011
Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
намерения на Министерството на образованието, младежта и науката за отбелязване на 150-тата годишнина от рождението на проф. Иван Шишманов
устен
29.07.2011
154-06-670
15.07.2011
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
отбелязване на приноса на проф. Иван Шишманов към европейския процес по повод 150-тата годишнина от рождението му
устен
29.07.2011
154-06-685
20.07.2011
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
намеренията на Министерството на културата за честване на 150-тата годишнина от рождението на проф. Иван Шишманов
устен
02.09.2011
154-06-691
26.07.2011
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
действията на МС в изпълнение на Заключенията на Съвета на ЕС от 10 юни 2011 г. за паметта за престъпленията, извършени от тоталитарните режими в Европа
писмен

154-06-698
27.07.2011
Сергей Игнатов, Министър на образованието, младежта и науката
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на МОМН по българо-германски проект за двустранно научно-техническо сътрудничество сключен между Института по органична химия с център по фитохимия при БАН и Институт по технически биокатализ към Техническия университет в гр. Хамбург
писмен
09.09.2011
154-06-704
29.08.2011
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
ангажирането на правителството чрез участие на областния управител на Софийска област в комитет за отбелязване на 100- годишнината на Тодор Живков
устен

154-06-833
28.10.2011
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията и намеренията на Министерството на външните работи във връзка с предприетите визови ограничения от страни - членки на Европейския съюз, САЩ и Канада, както и за забраната за издаване на визи за руски държавни функционери, свързани със случая "Сергей Магнитски"
устен
25.11.2011
154-06-909
28.11.2011
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
защитата на държавния интерес от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма при продажба на акции на "Консолид Комерс" ЕАД
писмен
15.12.2011
154-06-945
05.12.2011
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
причините за забавяне на добива на метан от находището при гр. Шабла
писмен
15.12.2011
154-06-946
05.12.2011
Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
спиране от НАП на помощи за безработни, участвали в секционни избирателни комисии на президентските и местни избори 2011 г.
писмен
13.12.2011
254-06-42
16.01.2012
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
причините за забавянето от страна на правителството на възобновяване на проучванията за добив на природен газ от Добруджанското въглищно находище
писмен
25.01.2012
254-06-152
01.02.2012
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения
писмен
07.02.2012
254-06-153
01.02.2012
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изплатени възнаграждения на служители през 2011 г., извън основните трудови възнаграждения
писмен
08.02.2012
254-06-161
03.02.2012
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на Министерството на околната среда и водите по провеждане на изследване за дълбока подземна въглищна газификация и постоянно складиране на въглероден диоксид в Добруджанското въглищно находище
устен
30.03.2012
254-06-162
03.02.2012
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
контрол на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване (фракинг) в България
устен
18.05.2012
254-06-207
13.02.2012
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позиция на Министерството на околната среда и водите по проект на Глобалния институт по улавяне и съхранение на въглероден диоксид в България
устен
18.05.2012
254-06-364
12.03.2012
Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
прилагането на шенгенската информационна система и система за граничен контрол за пристанище и петролен терминал "Росенец" до Бургас
писмен
20.03.2012
254-06-519
23.04.2012
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
намеренията на Министерството на външните работи за продължаване на визата за пребиваване в България на Филип Васильцев, игумен - настоятел на храм "Св. Николай" в София - подворие на руската православна църква в България
писмен
04.05.2012
254-06-615
16.05.2012
Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
проблеми с четвъртокласната пътна мрежа между села в община Ихтиман, Софийска област
писмен
31.05.2012
254-06-685
07.06.2012
Делян Добрев, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
транспониране на Директива 2004/18/ЕО в българското законодателство
писмен
14.06.2012
254-06-866
20.07.2012
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изпълнението на Решение № 1173 на Министерския съвет от 31 октомври 1996 г
писмен
31.07.2012
254-06-884
25.07.2012
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
необходимостта от преразглеждане на чл. 4 от Наредба № 4 на Министъра на финансите от 8 август 2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
писмен
03.09.2012
254-06-905
03.09.2012
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
действията, предприети от Министерството на околната среда и водите по повод пренасянето на нови за екосистемата биологични видове в басейна на река Дунав
устен
28.09.2012
254-06-906
03.09.2012
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
осигуряване на средства за ремонт и реставрация на църквата "Св. Преображение" в гр. Свищов
писмен
17.09.2012
254-06-1251
30.10.2012
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изграждане на регионално депо за отпадъци в района на община Самоков
писмен
13.11.2012
254-06-1264
02.11.2012
Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изграждане на трети мост над река Дунав между България и Румъния
устен

254-06-1294
12.11.2012
Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изграждане на трети мост над река Дунав, между България и Румъния
устен
30.11.2012
254-06-1433
07.12.2012
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
защитата на паметника на Филип Тотю и неговата чета при с.Върбовка, община Павликени
писмен
22.12.2012
254-06-1490
27.12.2012
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
действията на Министерството на външните работи за защита правата на българското малцинство в Румъния
устен
15.02.2013
254-06-1491
28.12.2012
Десислава Атанасова, Министър на здравеопазването
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изследванията на работещите в АЕЦ - Козлодуй за хромозомни аберации
устен
18.01.2013
354-06-140
04.02.2013
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на Министерството на външните работи по случая с поруганите гробове на български духовници в района на Одрин - Турция
писмен
12.02.2013
 

С П И С Ъ К   С   П И Т А Н И Я

от дата: 14.07.2009 до дата: 22.02.2013

Общ брой: 13

Док. №
Док. дата
Адресат
Вносители
Относно
Вид отг.
Дата на отг.
Статус
1
954-05-3
26.08.2009
Бойко Борисов, Министър-председател на Република България
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
политиката и намеренията на правителството по препоръките на Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа, съдържащи се в Резолюция 1211/2000 за Спазване на задълженията и ангажиментите от страна на България
устен
11.09.2009
отговорено
2
054-05-30
19.02.2010
Маргарита Попова, Министър на правосъдието
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
съхраняване на данни в Министерството на правосъдието за местата на погребване на екзекутирани в затворите лица по време на комунистическия режим
писмен
02.03.2010
отговорено
3
054-05-42
05.03.2010
Николай Младенов, Министър на външните работи
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
опасността от използването на енергийните доставки като инструмент за външнополитически натиск
устен
26.03.2010
отговорено
4
054-05-57
15.04.2010
Симеон Дянков, Заместник министър-председател и министър на финансите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
мерките на Министерството на финансите за повишаване събираемостта на данъците на юридическите лица
писмен
28.04.2010
отговорено
5
054-05-103
09.07.2010
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
мерките, които предприема Министерството на културата за защита на мегалитните паметници на древната цивилизация по нашите земи
писмен
19.07.2010
отговорено
6
054-05-134
27.09.2010
Стефан Константинов, Министър на здравеопазването
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
организирането на международния обмен на органи, тъкани и клетки, предназначени за трансплантации
писмен
21.10.2010
отговорено
7
054-05-168
24.11.2010
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
позицията на Министерството на околната среда и водите по предложените мерки от Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа в Резолюция 1775/2010 и Препоръка 1946/2010 г. "Военните отпадъци и околната среда" за утилизация на военните отпадъци
писмен
14.12.2010
отговорено
8
054-05-173
29.11.2010
Маргарита Попова, Министър на правосъдието
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
изпълнението на решенията на Европейския съд по правата на човека от Република България и възможността за регресен иск от страна на държавата спрямо лица, отговорни за осъдителните присъди срещу Република България
устен
21.01.2011
отговорено
9
154-05-4
17.01.2011
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
контрола на Министерството на околната среда и водите върху хвостохранилищата в България
писмен
31.01.2011
отговорено
10
154-05-23
14.03.2011
Трайчо Трайков, Министър на икономиката, енергетиката и туризма
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
необходимостта от преоценка на сеизмичната безопасност при строежа на атомни електроцентрали в България след земетресението в Япония
устен
25.03.2011
отговорено
11
154-05-180
12.12.2011
Вежди Рашидов, Министър на културата
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
контрола на Министерството на културата при изграждане на паметници и мемориални комплекси в България
устен
20.01.2012
отговорено
12
254-05-28
01.02.2012
Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
контрола на Министерството на околната среда и водите върху сондажите за петрол и конвенционални находища на природен газ чрез метода на хидравлично разбиване /фракинг/ в България
устен

по некомпетентност
13
354-05-1
04.01.2013
Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
ЛЪЧЕЗАР БЛАГОВЕСТОВ ТОШЕВ
необходимостта от единни оценки за нивото на сеизмична опасност при изготвяне на картите за сеизмична опасност в България, сравнени с тези на Румъния и на Европейската сеизмологична комисия и актуализиране на нормите за антисеизмично строителство, съгласно ЕВРОКОД 8
писмен
23.01.2013
отговорено

Няма коментари: