понеделник, 16 април 2007 г.

ЦЕЛИ НА СДС В ЕС - БЪЛГАРИЯ В ЕДИНЕН СЪЮЗ НА РАЗЛИЧИЯТА

Отваряне на трудовия пазар на ЕС за България
Политика на ниски данъци и противопоставяне на идеите за данъчна хармонизация и
увеличаване на облагането в рамките на ЕС
Усвояване на еврофондоветеВлизане в ШенгенИзграждане на единния пазар и увеличаване на търговията със страните от ЕС
Привличане на инвестиции от държави-членове на ЕС
Подкрепа за изпълнението на Лисабонската стратегия и увеличаване
конкурентността на ЕС и България
Високи образователни стандарти и въвеждане на технологиите в образователната
система.
Децентрализация на вземането на решения
Ограничаване на икономическата зависимост. Дерегулиране на мрежовите
индустрии, премахване на монополите и създаване на общо европейско пространство
за конкуренция
Създаване на конкурентен пазар, без държавна помощ за неефективни дейности и
без бариери пред откриване и закриване на предприятия и работни места
България като „Новия тигър на ЕС”. Прилагане на най-добрите европейски модели
за постигане на висок и устойчив икономически растеж
Присъeдиняване към еврозоната и участие във вземането на решения по
монетарната политика с цел ценова стабилност
„Да” на конституцията на ЕС и отстояване на българския интерес в дебата за
приемането й
Политика на енергийна независимост на България
Чиста околна среда и устойчиво развитие
Нова политика за младежта. Прилагане на „Бялата книга” на ЕС за младежка
политика

Пълен текст: http://www.sds-sofia.org/izbori.aspx?id=34Няма коментари: