сряда, 18 април 2007 г.
Като признание за служението посветено на европейската кауза
Лъчезар Тошев се обявява за почетен член на
Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа и
ще се ползва с прерогативите, определени с решението
от 13 януари 1988 г.

Страсбург – 23.01.2006 г.
Рене ван дер Линден – Президент на ПАСЕ

Няма коментари: