неделя, 22 март 2015 г.

ДРЕВНИ КУЛТОВЕ : КОЛОВОЗИТЕ НА МАЛТА И КУЛТЪТ КЪМ БОГИНЯТА МАЙКА
КОЛОВОЗИТЕ НА МАЛТА И КУЛТЪТ КЪМ БОГИНЯТА МАЙКА

Лъчезар Тошев

 (Първа публикация - в месечника в. Детонация, октомври, 2005г.)

На остров Малта са открити загадъчни "коловози"(cart ruts),издълбани в скалата, които кръстосват острова в разни посоки,срещат се пресичат се,сливат се и се разделят,продължавайки много километри. 

 
Някои продължават дори под морското ниво. 
 
Тези загадки са една от археологическите загадки на Малта, наред с огромните мегалитни храмове на 5 -7000 години свидетели на изчезнала цивилизация.


Разстоянието между двата коловоза е еднакво навсякъде (!), което напомня за трамвайни релси. Интересно е обаче,че въпреки меката скала на Малта,тези коловози не са се ерозирали и "изтрити", което означава,че не са били използвани често. 

В противен случай, при активно движение по тях коловозите биха станали много дълбоки, оста на превозното средство което се е движило по тях би опряла в земята и така те биха станали неизползваеми. 

Не е открито и увреждане на "междурелсовото" пространство, което би се случило при често използване на животинска тяга или ако хора с боси крака теглят конструкцията.


Има най различни гледни точки за тези древни коловози, дело на една изчезнала мегалитна култура.

D. H. Trump, например смята ,че по тези коловози са превозвани сол и морски продукти. 
 
Anthony Bonanno, пък е на мнение че по тях са превозвани каменните блокове за мегалитните храмове, но и двамата не обясняват защо тези коловози в меката скала на Малта, не са се протрили от използването им, нито са се вдълбали в скалата.

С каква цел са били издълбани тези "коловози" продължаващи много километри? 
Защо са били положени такива значителни усилия в дълбоката древност?
При това за съоръжение което се е използвало много рядко...

Ето моите непретенциозни отговори на тези въпроси.

Платформата която се е движила по коловозите се е нуждаела от стабилност осигурявана от улеите в скалата. 
Следователно върху нея е пренасяно нещо много важно за тогавашните хора. Вероятно е това нещо да се движило тикано с ръце от голяма група,което обяснява липсата на износване между улеите. 

Очевидно е това е била някаква церемония с религиозен характер от голямо значение за жителите на острова. 
Само така може да се обясни и полагането на такъв труд при рядко използване - може би веднъж годишно, на това съоръжение .

С голяма доза вероятност може да си представим платформата с колела с диаметър около един метър на която се е пренасяла статуята на Богинята - майка,чиито статуи или по-точно части от тях са намерени в мегалитните храмове. 
Статуите изобразяват извънредно дебели жени-символ на плодородие.

Били са доста тежки и вероятно една от тях-главната или от главния храм, веднъж годишно е обикаляла острова върху тази платформа с цел някакъв квази благослов. Такива шествия-веднъж годишно,не са рядкост.
 Днес християните например  правят литийни шествия с икони, които благославят по своя път хората, посевите, местата през които минават...  

Защо подобен ритуал да не се е прилагал и в онзи толкова древен период - макар и носещ друго значение?

Обиколки с "колесницата на слънцето " правят и кришнарите на празника им "Ратха Ятра".

В своята книга "Златната клонка"(глава 12 - Свещеният брак) Джеймс Фрейзър посочва,че в гр. Платея в Беотия - Гърция, а също и в Упсала – Швеция, в античния период е съществувал култ при който статуи на божества се натоварвали на каруца, заедно със женихи-живи хора и се образувала процесия до определено място. 

По време на празникът Малката Дедала, (а веднъж на 6 години и Голямата Дедала) в Гърция така се почитала Хера. 

В Швеция това е божеството на плодородието Фрей. 
Процесията имала значение на благослов за плодородие. 

Според Фрейзър този ритуал е широко разпространен в древността. 

По повод атаката на Агрикола в днешна Великобритания, Тацит пише, че в деня на пролетното равноденствие (22 март) статуя на богинята, покрита с воал, в кола теглена от крави, удостоява с посещението си места, където се провеждат празници, а след това се отвежда обратно в светилището.

Нашите археолози също откриват доказателства за такива "свещени бракове" при траките.
Като имаме предвид древността на цивилизацията на Малта и огромния брой храмове там - на възраст дори до 7000години, можем дори да допуснем ,че този култ води началото си от този остров с очевидно важно религиозно значение и се е разпространил като култ към "Богинята-Майка"(Земята?).

"Коловоз" продължаващ по дъното на морето


Фактът, че коловозите продължават и под морето означава само едно - че част от острова е потънала в дълбока древност, но това се е случило след направата на "коловозите"- т.е. че тогава островът вече бил е обитаван и цивилизован ! Това още веднъж сочи тяхната възраст.

Дъното но Туниския пролив е много нестабилно и потъва. Някога той е бил провлак,през който 10 000 г. пр. Хр. на Малта се появяват елени и т. нар. "слонове-джуджета", които иначе не биха могли да преплуват стотици километри през морето за да достигнат до острова. 

Скелет на слон-джудже в музея на Малта

Слонът - джудже, е имал голям синус на челото покрит с хрущял. 

При скелетите на умрелите слонове, хрущялната част се разпадала и изглеждало, че на черепа има една огромна очна кухина. Този череп ...  вероятно са си мислели древните, очевидно е бил на някой едноок великан. 

                             


Раждането на мита за циклопите

Ето така, виждайки черепите и скелетите на слоновете - джуджета, античните мореплаватели са създали мита за циклопите.  


Впрочем слоновете-джуджета се срещали освен в Малта, също и в Тунис и в Сицилия, което още веднъж показва, че някога тези земи са били свързани. 

Точно тези земи са описани в античните морски саги - още от Одисеята на Омир, като "Земята на циклопите", което потвърждава горното предположение!


Потъването на провлака и превръщането му в проток е бил продължителен процес (впрочем продължаващ и до днес - при това със значителна вулканична активност). 

Така може да се обясни и потъването на "коловозите от Малта". 

Защо не?  

Няма коментари: